حمل و نقل گوسفند زنده چگونه انجام می شود ؟

برای انتقال دام های زنده باید وسیله نقلیه مناسب انتخاب نمود . برای انتخاب کردن وسایل نقلیه باید فاکتورهایی مانند مسافت از مرکز خرید تا محل نهایی و تعداد دام ها را در نظر گرفت .

گاهی اوقات جابه جایی دام ها می تواند به سلامت دام ها آسیب بزند و باعث تلفات آن ها گردد . جابه جایی طولانی مدت گوسفندان می تواند اثرات جبران ناپذیری را به آن ها وارد نماید . گاهی در اثر استرس در حین جابه جایی، وزن گوسفندان کاهش می یابد .

جابه جایی دام ها به صورت های مختلفی انجام می شود که در زیر به توضیح هر یک از آن ها می پردازیم :

1 – انتقال دام ها به صورت پیاده :

انتقال دام ها به صورت پیاده همان کوچ کردن است . کوچ گوسفندان باید در مسیرهای کنترل شده و قانونی انجام شود . باید گوسفندان از مسیرهایی عبور نمایند که بیماری های واگیردار در آن جا نباشد زیرا بیماری های واگیردار موجب تلفات جانی و مالی خواهد شد .

دامداران در حین کوچ باید وضعیت آب و هوا را بررسی نمایند . البته خستگی دام ها در طول راه پیمایی می تواند سبب ایجاد بیماری های مختلف در دام گردد .

راه پیمایی باید به این صورت باشد که در روز اول بیست و چهار کیلومتر و در روزهای آتی به شانزده کیلومتر کاهش یابد .

2 – جابه جایی دام ها با وسیله نقلیه :

جابه جایی دام ها به وسیله وانت ، کامیون ، کشتی و هواپیما صورت می گیرد .

قبل از انتقال گوسفندان باید سلامتی دام ها مورد بررسی قرار گیرد تا از انتقال بیماری از یک دام به دام دیگر جلوگیری گردد .

قبل از ورود دام ها باید خوردروها پاکسازی شوند و ضدعفونی گردند .

کف ماشین های حمل و نقل باید به وسیله ماسه بی خاک و مخلوطی از کاه و ماسه پوشانده شود . در حین جابه جایی باید از دادن علوفه به گوسفندان پرهیز نمود .

مراحل بارگیری قبل از انتقال دادن گوسفندان

1 – 12 ساعت قبل از حرکت باید به گوسفندان آب و غذا داد و 2 تا 3 ساعت قبل از حرکت نباید به گوسفندان آب و علوفه داد .

2 – باید یک به یک گوسفندان را به داخل ماشین فرستاد و باید توجه نمود که جابه جایی دام آبستن ممنوع است .

3 – وسیله نقلیه زیر سکوی بارگیری قرار گیرد .

4 – اگر تعداد دام ها زیاد است باید از نرده تفکیک استفاده نمود .

مرکز پخش دام زنده قائم انواع نژادهای گوسفندان را در هر تعدادی به فروش می رساند و با حمل و نقل استاندارد به مکان مورد نظر مشتری انتقال می دهد .