قاچاق گوسفند زنده

بالا رفتن ارز و افزایش پول کشورهای عربی ( دینار، ریال و … ) باعث شده است که بسیاری از افراد به قاچاق دام زنده روی بیاورند . قاچاقچیان با خارج کردن دام از کشور و فروش آن ها با واحد پولی کشورهای دیگر سود بسیار زیادی را کسب می نمایند .

خروج غیر قانونی دام از کشور و قاچاق آن ها سبب افزایش قیمت گوشت قرمز شده است . مسئولان تا جایی که می توانند باید جلوی خارج کردن دام ها را بگیرند .

قیمت گوسفند زنده در سال 97 و 98 افزایش نجومی داشته است و قیمت ها سر به فلک کشیده و سرسام آور شده است .

بسیاری از هموطنان در سراسرکشور توان خرید گوشت قرمز را ندارند و حق بسیاری از مردم ضایع می شود . بنابراین مسئولان باید فکری برای کاهش قیمت گوشت قرمز نمایند .

قاچاق گوسفند زنده چگونه رخ می دهد ؟

در واقع قاچاقچیان گوسفندان زنده را به کشورهای همسایه می فروشند و آن ها را به لب مرز برده و از مرز رد می نمایند .بنابراین اصلا شخصی وجود ندارد که دستگیر شود .

اگر دولتمردان و مسئولان کشوری جلوی قاچاق دام های زنده را بگیرند در این صورت به اندازه کافی گوشت قرمز در کشور تولید می شود و قیمت ها نمی تواند افزایش پیدا کند .

امید است که این مشکل نیز برطرف گردد .