سیلو و اهمیت آن در پرورش دام ها

در کشور ما علی رغم کمبود تولید علوفه، هر ساله مقدار زیادی از علوفه ها بر اثر عوامل مختلفی مانند تاخیر در برداشت کردن، خشک کردن علوفه در زیر نور آفتاب، فاسد شدن علوفه و بارندگی از بین می روند .

همانگونه که می دانید تغذیه دام ها بسیار مهم است و وزن گیری حیوان کاملا به آن بستگی دارد .

سیلو کردن علوفه روشی بسیار رایج و مرسوم در سراسر جهان است که در طی آن علوفه، جمع آوری و سپس به کمک ماشین آلات کشاورزی بسته بندی می گردد . بسته هایی که تهیه می شوند در فصول سرد و مواقعی که دسترسی به علوفه وجود ندارد، استفاده می شوند .

در طی فرآیند سیلو کردن ( سیلاژ) تمامی برگ و ساقه علوفه ها تخمیر شده تا برای فصول سرد مورد استفاده واقع شود .

عامل اصلی در تخمیر، نوعی میکروارگانیسم غالب است که با عنوان لاکتوباسیلوس خوانده می شود .

با گذشت زمان از ارزش غذایی علوفه ها کاسته نمی شود .

همانطور که گفته شد این روش در تمامی کشورها رایج است اما نوع علوفه مورد استفاده فرق می کند .

به عنوان مثال در کشور ایران از بخش های مختلف ذرت مانند برگ و ساقه استفاده می شود در صورتی که در سایر کشورها، دامداران از یونجه برای سیلو کردن استفاده می کنند .

انواع روش های سیلو کردن به صورت زیر است :

1 – سیلو کردن افقی

2 – سیلو کردن عمودی

3 – سیلو کردن پشته ای

4 – سیلو کردن با استفاده از پلاستیک

شرایط مورد نیاز برای دستیابی به سیلاژ مناسب

1 – میزان رطوبت : بهترین میزان رطوبت بین 75-65 است .

2 – بهتر است برداشت علوفه در زمانی باشد که دمای هوا معتدل است

 3 – میزان اسیدیته : در سیلاژ کردن، کنترل اسیدیته اهمیت بسیاری دارد . با بالا رفتن اسیدیته محیط برای رشد قارچ ها و باکتری ها فراهم می شود و مصرف علوفه برای دام ها خطرناک و حتی می تواند کشنده باشد .

4 – میزان مخمر در علوفه ها را می توان با انجام این کار در فصل مناسب و خشک کردن علوفه کنترل نمود .

5 – میزان کپک قارچی : علوفه های آلوده به کپک قارچی بسیار خطرناک می باشند و بسیار مقاوم هستند و به سختی از بین می روند .