نفخ در گوسفندان و درمان آن

نفخ در گوسفندان

نفخ کردن یک امر بسیار طبیعی است که در تمامی موجودات زنده اتفاق می افتد . یکی از مسائلی که دامداران باید به آن توجه نمایند، مسئله نفخ گوسفندان است . زیرا نفخ می تواند کشنده باشد و باعث وارد شدن خسارت به دامداران گردد .

نفخ در گوسفندان به علت تراکم گازهای موجود در شکمبه گوسفند است که در بسیاری موارد به دلیل تغذیه دام ها از علوفه های تازه ای مانند شبدر و یونجه به وجود می آید .

نحوه تشخیص نفخ در گوسفندان

گوسفندانی که به این مشکل دچار می شوند، در اغلب موارد یک جا محکم می ایستند و به دفعات ادار می نمایند . می توان ورم را در سمت چپ و راست گوسفند مشاهده نمود . شکمبه تورم یافته باعث فشار آمدن به قفسه سینه و دیافراگم گوسفند شده و همین موضوع باعث می شود که گوسفند زنده به سختی نفس بکشد .

راه های پیشگیری و درمان نفخ در گوسفندان

اگر چه به گفته محققان روش های پیشگیری در این زمینه بسیار سخت است، اما می توان با کاهش زمان چریدن گوسفند و تشخیص مراتع مشکوک شبدر و یونجه تا حد زیادی از ایجاد نفخ در گوسفندان جلوگیری نمود .

عصاره زیره سیاه یکی از داروهای ضد نفخ است که سبب خارج شدن گازهای انباشته شده در شکمبه گوسفند می گردد . عصاره زیره سیاه فقط برای نفخ گازی مناسب است و برای نفخ کفی اصلا مناسب نیست که در این صورت برای نفخ کفی می توان از داروهای کفی یا سایر داروهایی که توسط دامپزشک تجویز می گردند، استفاده نمود .