تعیین نمودن سن گوسفند زنده

سن گوسفند زنده یکی از مواردی است که در زمان خرید و فروش به آن توجه بسیار زیادی می شود . برای تعیین سن گوسفند دو راه وجود دارد که در این جا به آن ها اشاره می شود:

  • شمارش تعداد شیارهای موجود بر روی شاخ گوسفند
  • بررسی نمودن دندان های گوسفند از نظر شکل ، تعداد و زمان شکل گیری

روش اول نسبت به روش دوم کاربرد کمتری دارد زیرا تمامی گوسفندان دارای شاخ نیستند و این روش ، روش کاملی برای تعیین سن گوسفند نیست .

تعیین سن گوسفند با استفاده از دندان

در سن یک ماهگی تا دو ماهگی تمامی دندان های شیری گوسفند شکل می گیرد و تشکیل می شود .

در سن دو ماهگی تا 24 ماهگی دندان ها به تدریج بالغ شده و دندان آسیای ششم در دهان رشد می کند .

در سن 24 ماهگی ( 2 سالگی ) تا 30 ماهگی ، دندان های میانی اول در دهان ظاهر می گردند که بعد از گذشت سه ماه با یکدیگر هم سطح می شوند .

در سن 34 ماهگی دندان های آسیا جایگزین می شوند .

در سن 36 ماهگی دندان های میانی دوم نیز شروع به رشد می کنند .

در فاصله بین 36 ماهگی تا 42 ماهگی گوشه ها نیز شروع به رشد کرده و نمایان می گردند . البته گاهی اتفاق می افتد که رشد دندان ها با تاخیر همراه باشد و در سنین بالاتر رخ دهد .

در فاصله بین 42 ماهگی تا 48 ماهگی دهان کاملا تخت شده و پس از این سایش دندان ها شروع می شود . سایش دندان ها تا سن 10 سالگی ادامه می یابد .

در سن 5 سالگی دندان های پیش ، سایش قابل ملاحظه ای را تجربه می نمایند و البته جدار فوقانی دندان های گوشه نیز از این سایش بی بهره نیستند .

در سن 6 سالگی سایش دندان ها سرعت می یابد .

در سن 8 سالگی سطح دندان ها در اثر سایش شکل گرد به خود می گیرد .

در سن 9 سالگی علاوه بر هم تراز شدن دندان های پیش و میانی اول ، میانی های دوم نیز در این سن هم تراز می گردند .

در سن 10 سالگی ، سایش به دندان های گوشه رسیده و آن ها را نیز هم تراز می نماید .

در سن 11 سالگی دندان ها از هم جدا می شوند . این فاصله به مرور زمان زیاد می شود و در سن 15 سالگی به حداکثر خود می رسد . در سن 15 سالگی فاصله به قدری زیاد می شود که دندان های پیش به عقب کشیده شده و فقط دندان های نیش قابل مشاهده هستند .

مجموعه فروش گوسفند زنده از معتبرترین مراکز عرضه دام زنده در شهر تهران است که در حال حاضر به ساکنان تهرانی خدمت رسانی می کند و گوسفند سالم به دست مشتریان خود می رساند . تمامی گوسفندان این مرکز زیر نظر دامپزشکان معاینه می شوند و دارای تاییدیه سلامت هستند .

 البته این مجموعه قصد دارد که خدمات خود را نیز در اختیار ساکنان شهرهای دیگر قرار دهد .