سقط جنین در گوسفندان

هدف از دامپروری و پرورش دام ها این است که دامداران با فروش شیر، گوشت و پشم حاصل از دام ها بتوانند سودی کسب نمایند . برای رسیدن به این هدف باید با استفاده از روش هایی مانند فلاشینگ و خریدن گوسفندان چند قلوزا مانند رومانف سبب افزایش تعداد بره های گله شد . دامداران با فروش بره ها می توانند سود بسیاری کسب نمایند . البته در برخی مواقع به علت تغذیه نامناسب یا به دلیل عوامل عفونی سقط جنین صورت می گیرد .

تعریف سقط جنین در گوسفندان

به عارضه ای گفته می شود که گوسفند ماده به دلیل برخی از عوامل نمی تواند جنین را در رحم خودش نگهداری کند و سقط جنین اتفاق می افتد .

عوامل عفونی سقط جنین به صورت زیر است :

انگل توکسو پلاسموزیس در مدفوع گربه ها و پرندگان وجود دارد که گاهی گوسفندان با خوردن مدفوع این حیوانات در انبار علوفه به عفونت دچار می شوند و همین موضوع باعث سقط جنین می شود . بنابراین باید برخی نکات را رعایت نمود :

  1. جلوگیری از ورود گربه ها و پرندگان به انبار علوفه
  2. از بین بردن مواد آلوده به ترشحات جنین سقط شده
  3. کنترل جوندگان و پرندگان از نظر کاستن مخازن عفونی

عوامل غیرعفونی سقط جنین گوسفند

  1. عدم مراقبت صحیح و درست از میش ها و قرار دادن آن ها در معرض سرما
  2. عدم رسیدگی و تغذیه نامناسب میش ها
  3. ضربه زدن به جنین یا پرده جنین با دست در زمان آزمایش رکتال
  4. وجود تب شدید و بیماری های انگلی در میش مادر
  5. عدم تعادل بین مقداراستروژن و پروژسترون

بنابراین باید تا حدودی با رعایت برخی نکات، مانع از سقط جنین در گوسفندان شد و در هنگام رخداد سقط جنین استفاده فوری از آنتی بیوتیک ها صورت می گیرد که شروع درمان آن با استفاده از آنتی بیوتیک تزریقی و ادامه آن با آنتی بیوتیک خوراکی می باشد .