گوسفند نژاد قره گل را بشناسید.

گوسفند نژاد قره گل از بهترین نژادها محسوب می شود . دامداران زیادی به پرورش این نژاد مشفول هستند .

گوسفند قره گل از نام یک روستا به نام (karakul)  گرفته شده است . این گوسفند نژاد چند منظوره از آسیای مرکزی است .

در گذشته تنها به منظور استفاده از پشمشان این نوع از گوسفند پرورش داده می شد اما امروزه از تمامی فرآورده های حاصل از این گوسفند استفاده می شود . بنابراین این نوع از گوسفندان را در دسته گوسفندان گوشتی ، پشمی و شیری قرار می دهند .

زیستگاه گوسفند قره گل :

این گونه از گوسفندان در زیست بوم هایی زندگی می کنند که از نظر آب و هوایی ایده آل و مناسب نیستند . برای مثال در تابستان ها هوای بسیار گرم تا حدود 40 درجه را به خوبی تحمل می کنند . در زمستان ها نیز هوای سرد 30 درجه زیر صفر را به خوبی تحمل می نمایند . همچنین این نژاد در مقابل وزش بادهای موسمی به راحتی می توانند تنفس کنند .

ویژگی ظاهری گوسفند قره گل :

1 – دارای جثه ای متوسط هستند و دنبه بزرگ پر از چربی دارند .

2 – رنگ چشم آن ها در زمانی که بره هستند مشکی است و سپس به خاکستری تغییر می کند .

3 – گوش این گونه از گوسفندان بلند است و همیشه به سمت پایین قرار دارد .

4 – قوچ های این نژاد دارای شاخ هستند و میش ها در مواردی دارای شاخ و در مواردی فاقد شاخ هستند .

5 – رنگ بدن این گونه از گوسفندان تغییر می کند اما پاها و سر همچنان مشکی باقی می ماند .

برای خرید این نژاد می توانید با مرکز گوسفند زنده قائم تماس حاصل فرمایید . در صورت سفارش در مدت زمان کوتاه گوسفند به دست شما می رسد .

09122005029