توصیه هایی جهت حفظ سلامت گله

یکی از مسائلی که دامداران باید به آن توجه نمایند، حفظ سلامت گله است . زیرا اگر به این موضوع اهمیت داده نشود و هر گونه سهل انگاری در رابطه با حفظ سلامت گله صورت گیرد، ممکن است که ضررهای هنگفتی به دامدار وارد شود .

توصیه هایی جهت حفظ سلامت گله

وجود تهویه مناسب

مکانی که گوسفند زنده در آن جا نگهداری می گردد، باید دارای تهویه نور مناسب باشد . به خصوص در مورد گوسفندانی که در مناطق دارای آب و هوای گرم نگه داری می شوند، باید به این موضوع اهمیت بیش تری داد .

رعایت نمودن بهداشت در جایگاه نگهداری دام

طراحی آخور و آبشخور باید با تعداد دام ها همخوانی داشته باشد و تمامی دام ها باید به یک میزان از خوراک استفاده نمایند . همچنین باید مواد غذایی انبار شده فاقد فساد و کپک زدگی باشد . دامدار از ورود گربه، موش و پرندگان به محل نگهداری علوفه باید جلوگیری نماید .

رعایت کردن برنامه واکسیناسیون دام ها

برنامه واکسیناسیون گله را دقیق و به موقع انجام دهید .

بررسی نمودن سلامت دام ها

باید علائم و ویژگی های ظاهری دام را بررسی نمود . برخی از این علائم می تواند سلامت یا بیماری دام را تایید نماید . از جمله ی این موارد می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • شفاف و براق بودن چشم ها
  • سرحالی
  • اشتهای کافی
  • محکم بودن پشم ها در مقابل کشیدن با دست
  • پاسخگویی سریع به محرک های طبیعی

نگهداری گله به صورت بسته

یعنی حتی الامکان دام های تازه خریداری شده را وارد گله نکنید . در صورت خرید گوسفند زنده جدید، ابتدا شرایط قرنطینه را برای آن فراهم نمایید .